TIDSKRIFTEN ENS ROPANDES RÖST I ÖKNEN 1852-1854 I ORIGINAL UTGIVEN AV LARS LEVI LAESTADIUS

Tidskriften finns numera i adressen:

http://www.laestadiusarkivet.se/