N:o 62                        25 SUNNUNTAINA KOLMINAISUUDESTA 1853

Silloin, jos joku teille sanois: katso, tässä on Kristus, taikka siellä: älkäät uskoko. Sillä väärät kristukset ja väärät profeetat nousevat, ja tekevät suuria ihmeitä ja merkkiä, niin että jos taitais tapahtua valitutkin eksytettäisiin. Matt. 24: 23.

Tässä paikassa varoittaa Kristus opetuslapsiansa vääristä profeetoista ja väärästä Kristuksesta. Ja tämä on juuri tarpeellinen varoitus, erinomattain näinä aikoina, koska oikea kristillisyys pidetään vääränä niin kuin Vapahtajan aikana. Silloin kanssa pidettiin myös oikea kristillisyys vääränä, mutta väärät profeetat pidettiin oikeana. Erinomattain silloin, koska ulkonainen vaino oli tullut kristittyin päälle; silloin pidettiin oikea kristillisyys vääränä, mutta se vanha kuollut usko pidettiin oikeana. Niin kuin se oikea kristillisyys on kaikkina aikoina pidetty vääränä juutalaisilta, pakanoilta ja paavilaisilta. Ei ole hyvä eroittaa, mikä oikea kristillisyys on, koska juutalaiset saarnaavat heidän uskoansa, ja pitävät sen oikeana, ja pakanat saarnaavat heidän uskoansa ja pitävät sen oikeana, niin myös paavilaiset saarnaavat heidän uskoansa ja pitävät sen oikeana.

Mutta Vapahtaja on toisessa evankeliumissa, nimittäin 8. sunnuntaina Kolminaisuuden päivästä, antanut yhden tuntomerkin, jolla väärät profeetat eroitetaan. Hän sanoo siinä paikassa: ”Kavahtakaat teitänne vääristä profeetoista, jotka teidän tykönne tulevat lammasten vaatteilla, mutta sisältä he ovat raatelevaiset sudet.” Ei ole siis julkiset pakanat ne väärät profeetat, joista Jeesuksen opetuslapset pitää kavahtaman itsensä, sillä ei niitä kukaan usko, jos he vielä rupeisit heidän uskostansa saarnaamaan, vaan väärät profeetat tulevat jumalisuuden varjon alla ja saarnaavat niin, että juutalaisetki tykkäävät heidän saarnoistansa.

Ei nimittäin väärät profeetat vaadi, että juutalaisten pitää oikean katumuksen tekemän ja uskoman sen ristiinnaulitun Vapahtajan päälle. Eikä väärät profeetat vaadi sitä, että juutalaisten pitää ottaman Jeesuksen ristin päällensä ja ruveta sitä kantamaan, vaan väärät profeetat saarnaavat niin, että Kristus tulee taivaasta auttamaan niitä juutalaisia, jotka tottelemattomuuden tähden joutuvat esivallan kurituksen alle. Jos juutalaiset juopumuksen tähden tulevat köyhäksi, niin saarnaavat väärät profeetat: ”Se köyhyys on tullut Jumalasta. Kristus tulee alas taivaasta auttamaan juomaria köyhyydestä.”

Jos juutalaiset huoraavat ja tulevat huoruuden kautta köyhiksi ja kivullisiksi, niin sanovat väärät profeetat: ”Ei se ole synti. Kyllä Kristus tulee taivaasta auttamaan huoria lapsen vaivasta.” Jos juutalaiset pitävät väärää ja synnillistä kauppaa kirkon takana, ja vaikka vielä Jumalan temppelissä tapahtuis semmoinen kauppa, niin saarnaavat väärät profeetat: ”Ei se ole synti: Kristus tulee taivaasta auttamaan viinaporvaria sakosta.” Jos vielä juutalaiset leskein huoneita söisit ja opettaisit lapsia sanomaan: Korban, ei väärät profeetat sitä kiellä. Sanalla sanottu. Ei väärät profeetat nuhtele ketään synnistä, eikä he vaadi synnintunnustusta, eikä väärät profeetat vaadi oikeaa katumusta ja parannusta, vaan he saarnaavat ainoastansa siitä väärästä Kristuksesta, joka on juutalaisten pääkallossa, mutta ei sydämessä.

Jos siis tulee juutalaisille joku maallinen hätä, niin väärät profeetat sanovat: ”Kristus tulee taivaasta auttamaan viinaporvaria viinasakosta. Kristus tulee taivaasta auttamaan huoria lapsen vaivasta. Kristus tulee taivaasta auttamaan varkaita puolasta. Kristus tulee taivaasta auttamaan juomaria manalaisista.” Ja sitte he sanovat juutalaisille: ”Täällä on Kristus, täällä on Messias, täällä on Jumalan hengen vaikutus.”

Koska huora itkee kunniansa perään käärmeen kyyneleitä, niin sanovat väärät profeetat: ”Tämä on Pyhän Hengen vaikutus.” Tämä on väärän profeetan paras tuntomerkki, että hän lohduttaa juutalaisia, koska he oman ylpeytensä tähden joutuvat hätää kärsimään ruumiin puolesta. Niin on tapahtunut entisille juutalaisille, koska niille tuli kova ahdistus pakanallisen ylpeyden tähden, ettei juutalaiset tahtoneet kuulla esivaltaa. Silloin tulit väärät profeetat lohduttamaan juutalaisia ja sanomaan: ”Älkäät peljästykö, juutalaiset, Kristus tulee nyt taivaasta auttamaan juutalaisia. Kristus tulee taivaasta auttamaan varkaita puolasta. Kristus tulee taivaasta auttamaan juomaria manalaisista.”

Ja kukas on se Kristus, joka auttaa juomaria manalaisista? Eikö hän ole yksi suuri noita, joka on itse manalaisten kanssa liitossa. Ei juutalainen kysy sen perään, mistä apu tulee. Jos Jumala eli perkele auttaa, se on juutalaisille yhtä, saati hän tulee autetuksi. – Ei väärä profeetta soimaa juutalaisia synnistä, vaan hän saarnaa siitä väärästä Kristuksesta, jonka päälle hän uskoo, ehkä semmoinen Kristus ei ole vielä tullut maailmaan, joka on luvannut auttaa varkaita puolasta, juomaria manalaisista ja huoria lapsen vaivasta.

Mutta niitä on vielä muita vääriä profeetoita, jotka saarnaavat semmoista oppia, josta pakanat hyvin tykkäävät. He saarnaavat nimittäin senkaltaisesta Kristuksesta, joka on hyvin rakas ja armollinen katumattomille huorille ja katumattomille varkaille. Nämät väärät profeetat lupaavat kaikille pukille ja keiturille elämän ja autuuden.

Heidän ensimmäinen uskonkappaleensa ja opetuksensa on se, ettei tarvitse syntiä maailmalle huutaa. Ja sama usko on myös varkailla, koska heitä tämmätään oikeuteen, ettei tarvitse syntiänsä maailmalle huutaa. Ja sama usko on myös huoralla, koska häntä vaaditaan synnintunnustukseen, ettei tarvitse syntiänsä maailmalle huutaa. Niin myös viinaporvari, koska häntä tämmätään oikeuteen viinanmyymisestä, sanoo: ”Ei tarvitse syntiänsä maailmalle huutaa.” Ja tämmöinen oppi on juuri huorain ja varkaitten oppi.

Toinen uskonkappale väärän profeetan opissa on luvallisuus syntiä tehdä: ettei ole Kristus niin kranttu jos vielä juodaan kohtuullisesti, ja huorataan kohtuullisesti. Se on niin hauska olla kristittynä ja huorata. Se on hauska olla Jumalan lapsi ja varastaa. Tämä on se oikea oppi, mutta Natsareenuksen oppi on väärä, joka vaatii kristityiltä pyhää elämää.

Kolmas uskonkappale vääräin profeettain opissa on se vapaus, ettei tarvitse kukaan vääriä tekojansa maksaa. Ja neljäs uskonkappale, joka on painavin kaikista väärän profeetan opissa, on se, että nämät Jeesuksen Natsareenuksen seuraajat ja Jeesuksen opetuslapset ovat yksi väärä ja vahingollinen lahkokunta ja eriseura, jotka ei anna kunniallisille ihmisille omantunnon rauhaa. Tämä on paras uskonkappale vääräin profeettain opissa. Mutta ei se ole autuaaksi tekeväinen ennenkin he saavat lakkia kristittyin verta. Sitte tulee väärille profeetoille autuaaksi tekeväinen usko, koska he saavat kristittyin verta lakkia. Silloin tulee heidän sydämensä puhdistetuksi lohikäärmeen veressä.

Tänä päivänä maalataan hävityksen kauhistus teidän silmäinne eteen. Tänä päivänä kuulitte kaikki paatuneet, mikä loppu tulee paatuneille, jotka ovat evankeliumin valkeutta nähneet, eikä ole armon ajasta ottaneet vaaria, koska etsikko aika oli. Oliskos nyt yhtään täällä, joka ymmärtäis, kuinka ankara Jumalan vanhurskaus on, koska hän rankaisee koko kansan muutampain irstaisuuden tähden. Juutalaiset ovat kuulleet enemmän Jumalan sanaa kuin joku muu kansa. He ovat myös nähneet enemmän merkkiä ja tunnustähtiä kuin muut ihmiset. He ovat nähneet kristityitä, ja tietävät myös, mistä tämä kristillisyys on tullut ja minkäkaltaisen muutoksen se on vaikuttanut. Mutta he ovat niin paatuneet, ettei he ota kuritusta vastaan. Sentähden on Jumala viimein antanut juutalaiset saatanan haltuun, nimittäin paatumuksen haltuun, ettei ole enää katumuksen armoa.

Ottakaat te paremmin vaari armon ajasta, kuin juutalaiset, ettette huku niitten seurassa. Ja paetkaat henkenne kanssa Israelin vuorille. Ja rukoilkaat, te Jeesuksen opetuslapset, ettei teidän pakonne tapahtuis talvella eli sapattina. Kuule, Israelin Paimen, niitten huokaus, jotka Baabelista ovat paenneet pois. Isä meidän jne.

 

Evankeliumi: Matt. 24: 15

Tämän päivän pyhässä evankeliumin selityksessä pitää Vapahtaja ennustuksia Jerusalemin hävityksestä, ja me olemme kuulleet, kuinka tämä ennustus on täytetty, koska tämän kaupungin onnettomat asuvaiset häätyivät vielä nälän tähden omia lapsiansa syömään. Se näyttää meidän silmiimme, niin kuin Jumala olis hirmuisesti suuttunut omalle kansallensa, koska hän antoi koko kansan saatanan haltuun, niin että ei yksikään ainoa sielu tullut pelastetuksi, paitsi niitä harvoja sieluja, jotka olit kristityksi tulleet.

Me tiedämme nyt vakaisesti, ettei ole yksikään kristitty hukkunut siinä, vaikka koko valtakunta hävitettiin. Sillä kristityt otit paremmin vaarin ajan merkistä kuin juutalaiset. Kristityt pakenit ajalla pois koko valtakunnasta, mutta juutalaiset ei uskoneet, että Jumala heitä ylönantaa saatanan haltuun. Juutalaisilla oli sama usko kuin tämän aikaisilla suruttomilla, että Jumala heitä varjelee kaikesta pahasta. Juutalaisilla oli se usko, että Jumala auttaa heitä vihollisen kynsistä. Ja mistäs oli juutalaisille tullut semmoinen vahva usko ja luottamus Jumalaan? Sama uskonsankari ilmanki oli vahvistanut juutalaisten uskon, kuin se, joka nyt on antanut tämän aikaisille juutalaisille sen vahvan uskon, että Jumala varjelee heitä kaikesta pahasta. He asettavat itsensä Jumalan armollisen suojeluksen alle, ja sanovat: ”Kyllä Jumala meitä varjelee niin hyvin kuin kristityitä.”

Mistäs tiedätte, että Jumala varjelee teitä kaikesta pahasta? Mistäs tietävät juomarit, että Jumala varjelee heitä köyhyydestä, taudista ja manalaisista? Jumala antoi ilmanki niin vahvan uskon, nimittäin juomaritten Jumala, joka asuu alimmaisessa taivaassa. Mistäs huorille on tullut semmoinen usko, että Jumala varjelee heitä lapsista ja knapasta, ja kelkan vetämisestä? Ilmanki Jumala on antanut heille semmoisen uskon: nimittäin huorain Jumala, joka asuu huoruuden valtakunnassa. Ja kukas on antanut varkaille semmoisen uskon, että Jumala varjelee heitä puolasta? Ilmanki Jumala on vahvistanut heidän uskonsa: nimittäin varkaitten jumala, joka asuu pimeyden luolassa. Näin on maailman jumala vahvistanut heidän uskonsa, että taivaan Jumala heitä varjelee kaikesta onnettomuudesta.

Mutta minkätähden ei Jumala varjellut juutalaisia, vaikka heillä oli semmoinen vahva usko Jumalan päälle? Minkätähden Jumala on sallinut, että viholliset sait puukolla halaista juutalaisten vatsan halki? Ei kristityillä ole semmoinen usko ollut, että Jumala varjelee heitä vihollisen päällekarkaamisesta. Ei kristityillä ole koskaan semmoinen usko ollut, että pakanat ei saata  heitä tappaa. Mutta juutalaisilla on semmoinen vahva usko, että pakanat ei saata heitä tappaa. Mistäs juutalaisille on tullut niin vahva usko ja luottamus Jumalaan, että Jumala heitä varjelee, vaikka kuinka pahoin he eläisit, vaikka kuinka pilkkaisit Vanhemman kyyneleitä, vaikka kuinka kiviä viskoisit kristittyin päälle? Kyllä juutalaisten usko kestää.

Ei juutalaiset ennen usko, ennekuin nahka kuumenee, että pakanat suorivat heidän vatsansa puukolla ja kaivavat vääryyden rahaa heidän suolistansa. Ei tämänaikaiset juutalaiset vielä epäile autuudestansa. Ja kyllä he vielä jaksavat uskoa, että Jumala varjelee heitä kaikesta pahasta. Kyllä vielä fariseukset jaksavat uskoa, että ei heille käy niin kuin entisille juutalaisille. Kyllä vielä juomarit jaksavat uskoa, että jumala varjelee heitä manalaisista, ja jos Jumala varjelee heitä manalaisista, niin kyllä perkele varjelee heitä omantunnon vaivasta. Taitaa vielä joku noita löytyä, joka saattaa heitä manalaisista päästää, jos vielä olis manalaisia nostettu heidän päällensä.

Kyllä vielä huorat jaksavat uskoa, että ei tule sikiä ensimmäisestä huoraamisesta; ja jos ei tule ensimmäisestä, niin ei suinkaan tule toisesta eikä kolmannesta huoraamisesta. Kyllä vielä varkaat jaksavat uskoa, että Jumala varjelee heitä puolasta. Kyllä vielä viinaporvarit jaksavat uskoa, että Jumala varjelee heitä viina sakosta. Jaksavat vielä kruunun varkaat uskoa, että Jumala varjelee heitä tullimiesten kynsistä. Ei suinkaan heille ole vielä tullut epäilystä autuudestansa. Niillä on vielä niin kova usko vahvempi kuin pahta, että Jumala varjelee heitä kaikesta pahasta ruumiin ja sielun puolesta

Mutta nyt nousee siveyden perkele luolastansa, ja kuollut usko nousee haudastansa ja sanoo ”Eiköpä ihmisen pidä luottaman Jumalan päälle?” Kyllä! Sinun pitää luottaman Jumalan päälle, mutta älä sinä vaan luota niin kuin juutalaiset, väärän jumalan päälle. Siinäpä juutalaiset tulit petetyksi, että he rupeisit väärän Jumalan päälle luottamaan. Koska juutalainen ei tunne oikeata Jumalata, ei tunne Jumalan luontoa, niin hänen täytyy sitä väärää jumalata palvella.

Se väärä Jumala on ensiksi ylpeys, joka ei laske juutalaisia tuntemaan ja tunnustamaan, kuinka he ovat eläneet. Ei ylpeyden perkele laske heitä nöyryyttämään itseänsä Jumalan väkevän käden alle. Vihan perkele on yksi väärä Jumala, jota juutalaiset palvelevat. Ja se vihan perkele opettaa juutalaisia kiviä viskaamaan kristittyin päälle. Kunnianperkele on yksi väärä jumala, jota juutalaiset palvelevat. Tämä jumala saarnaa juutalaisille: ”Ei sinun tarvitse syntiäsi  maailmalle huutaa.” Huoruuden perkele on yksi väärä jumala, jota juutalaiset palvelevat. Se jumala opettaa juutalaisia huoraamaan, ja Kristusta huoran kanssa kiusaamaan. Huoruuden perkele opettaa huoria luottamaan Jumalan päälle, että hän varjelee heitä knapataudista. Ja ahneuden perkele opettaa varkaita uskomaan, että Jumala varjelee heitä puolasta.

Jos juutalaiset ymmärtäisit, millinen Jumalan luonto on, ei he sillä lailla kehtais Jumalata vihoittaa. Jumalan täytyy viimein antaa semmoisia saatanan haltuun. Ei ole enää juutalaisilla katumuksen armoa. Mutta ei Jumala antanut heitä saatanan haltuun ilman varoittamatta. Kyllä on juutalaisille sanottu, kuinka heille käypi. Johannes on saarnannut, kuinka kirves on pantu puiden juureen. Jeesus Natsareenus on saarnannut, ettei pidä kiveä jätettämän kiven päälle heidän kirkkonsa rakennuksesta. Pietari on saarnannut, kuinka he ovat ristiinnaulinneet Kunnian Herran. Ja Stefanus on saarnannut, kuinka juutalaiset seisovat Pyhää Henkeä vastaan. Mutta ei ole tämä parannuksen saarna vaikuttanut mitään, vaan enemmän he ovat paatuneet. Kiivaammaksi ne ovat tulleet vihaamaan ja vainoamaan kristityitä

Tämmöinen nyt on juutalaisten elämäkerta. Mutta ei vielä tämän aikaiset juutalaiset ota niistä esimerkkiä itsellensä. Kyllä he vielä jaksavat pilkata ja vastustaa kristityitä. Jaksavat vielä tämän aikaiset juutalaiset juoda ja tapella, huorin tehdä ja varastaa; jaksavat vielä ylpeät olla ja pitää viinakauppaa. Jaksavat vielä epäjumaliansa palvella. Mutta kristityt pakenevat pois turmeluksen kaupungista, koska he näkevät, milliset ajan merkit alkavat näkymään maailmassa. Kristityt ja kaikki Jeesuksen opetuslapset pakenevat pois henkensä kanssa, koska he näkevät, että maailman loppu rupeaa tulemaan.

Kristityt uskovat, mitä Vapahtaja on sanonut hävityksen kauhistuksesta. He pakenevat Israelin vuorille, kussa Israelin Paimen huutaa kadonneita lampaitans. Joka katon päällä on vartioitsemassa, mitä turmeluksen kaupungissa tapahtuu, älköön astuko alas maailmaan ottamaan jotakin huoneestansa, vaikka kuinka kallis tavara siellä olis, jossa hänen sydämensä olis riippunut.

Joka tahtoo pelastaa sielunsa ja todella paeta turmeluksen kaupungista, ei hänellä ole joutoa maailman kanssa häärätä ja viipyä siellä, sillä ei Israelin lapset saa viivytellä pakanain maassa, koska vihollinen karkaa päälle, vaan hopusta pitää heidän pakeneman pois heidän huoneistansa ja vaeltaman punaisen meren rannalle, siihen asti, että Mooses nostaa sauvansa. Joka pellolla on, älköön palatko vaatteitansa ottamaan. Kaikki omanvanhurskauden rääpäleet pitää hänen jättämän pellon pyörtänölle, koska hän lähtee pakenemaan turmeluksen kaupungista.

Ei olekaan Jeesuksen opetuslapsilla tämä maa Kaanan maa, koska viholliset tulevat ryöstämään, tappamaan ja polttamaan juutalaisia; vaan niillä on Kaanan maa se luvattu maa, jonka siveät saavat periä, jos he jaksavat ensin tämän maailman korven lävitse vaeltaa. Mutta rukoilkaat, ettei teidän pakonne tapahtuis talvella, koska maailman kylmä tuuli puhaltaa läpi ruumiin ja kukatiesi vielä panee jäätä sydämen ympäri, josta tulee vapistus ja vilu tauti haudan partaalla. Koska vanhat rääpäleet pitää jätettämän sen suuren pellon pyörtänölle, johonka kylväjä on kylvänyt siementänsä, niin joutuu se, joka pakenee turmeluksen kaupungista, lähtemään paitasillas. Vissimmästi tulee monelle vilu, jos heidän pitää pakeneman talven aikana; ja on jo tullut monelle vilu, koska maailman kylmä tuuli on puhaltanut läpi ruumiin ja pannut jäätä sydämen ympäri. Taitavat nekin raukat kylmettyä tien päälle, jotka niin vähillä vaatteilla lähit matkaan, ettei ole Kristuksen vanhurskauden hameella peitetyt ja puetetut.

Voi! raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Kyllä on raskas raskailla paeta, erinomattain jos ne ovat raskautetut maailman surulla ja maailman murheella. Mutta vielä raskaampi imettäväisillä, joilla on semmoinen kriinalapsi, joka tahtoo myötäänsä imeä ja jota pitää alati pullata. Silloin pitää suuren vaivan oleman, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta, eikä myös tule. Mutta ei juutalaiset usko sitä ennen kuin vihollinen halkaisee heidän vatsansa ja suoraisee heidän suoliansa puukolla. Ei ne usko, että semmoinen vaiva tulee. Ja jollei ne päivät olisi lyhetyt, niin ei yksikään liha tulisi autuaaksi. Mutta valittuin tähden pitää ne päivät lyhettämän. Tässä on valitut semmoiset, jotka ovat Jumalalta edeskatsotut autuaaksi tulemaan. Ei nimittäin kaikki ole vielä kristityksi tulleet, jotka kuitenkin ovat Jumalalta edeskatsotut, että heidän pitää autuaaksi tuleman. Niitten tähden ne vaivan ajat lyhetään, ja ne valitut siis jäävät elämään. Sillä kaikki kristityt ovat paenneet turmeluksen kaupungista.

Mutta ne valitut, jotka tässä paikassa mainitaan, ovat semmoiset, joita Jumala on viisaudessansa edeskatsonut, että he kääntyvät ja tulevat kristityksi. Se on vielä yksi suuri Jumalan armo, että muutampia säästetään. Mutta harvat kuitenki ovat ne ulosvalitut. Minkätähden siis suruttomat täällä ovat niin ylpeät, vaikka he tietävät, että heidän elämänsä on juuri väärä ja jumalatoin elämä? Minkätähden he pilkkaavat Jumalan totuutta ja vaeltavat täydellä voimalla kadotukseen? Sentähden ilmanki, että he luulevat, ettei ole tämä kristillisyys oikea. He katsovat kristityitä vääriksi ja villihengiksi niin kuin juutalaiset. He luulevat, että  kristityt menevät väärällä tiellä ja tulevat kadotetuksi.

Minkätähden suruttomat ei hae sitte oikeata tietä, jos he luulevat tämän kristillisyyden vääräksi? Mutta asia on semmoinen, että ylpeys ei anna myöten, että he tunnustaisit tämän opin olevan oikean opin.

Ja sitte vielä on tämän maailman jumala sovaissut heidän taitonsa, että heidän pitää valheita uskoman. Mitä rietas tuopi heille mieleen, sitä he uskovat. Sokea järki on heidän johdattajansa ja heidän taluttajansa. Sentähden he vastustavat, vaikka he tietävät hyvin, että heidän oma elämänsä ei ole oikea elämä. Nyt koska hätä tulee, täytyy heidän tuomita itsensä helvettiin. Sen verran on tämä heräys vaikuttanut, että kaikki suruttomat täytyvät tuomita itsensä helvettiin kuolinvuoteella, jos heräys ei tule. Ei suruttomat saata soimata kristityitä tuomiopäivänä, ettei ole saaneet totuutta kuulla, ettei heille ole sanottu, mihinkä senkaltainen elämä viepi. Siinä paikassa ovat kristityt vapahtaneet sielunsa. Amen.

Alkuperäinen / Aunon kokoelma / Helsingin yliopistonkirjasto /