N:o 60A                         23 SUNNUNTAINA KOLMINAISUUDESTA 1853

Miksi pakanat kiukuitsevat, ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat hankitsevat heitänsä, ja päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Ps.2:1-4

Kuningas ja profeetta Daavidi näki hengessä, kuinka pakanat kiukuitsevat; maan kuninkaat hankitsevat heitänsä, ja päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Ja tämä Daavidin ennustus on monella lailla täytetty. Ensiksi Vapahtajan aikana, koska Kristuksen viholliset pidit neuvoa häntä vastaan ja kiusaisit häntä joka lailla. Ja sitte jälkeen apostolitten aikana, koska kristittyin vainoojat rupeisit opetuslapsia vihaamaan ja kristittyin verta lakkimaan. Ja sitte paavin valtakunnassa, kussa kuninkaat ja keisari ja paavi rupeisit Lutherusta ja hänen uskovaisiansa vaivaamaan. Ja silläkin ajalla on Daavidin ennustus täytetty.

Mutta nyt, koska kuninkaat ja päämiehet ovat nähneet, kuinka Daavidin ennustus on joka lailla täytetty, ilmanki nyt maan kuninkaat ja päämiehet ovat palttuneet kiusaamasta Kristusta. Ilmanki nyt päämiehet ovat pitäneet neuvoa maailman ruhtinasta vastaan, mutta ei Kristusta vastaan. Ilmanki nyt päämiehet kantavat juomaritten ja viinaporvaritten, mutta ei kristittyin päälle. Ilmanki nyt päämiehet vihaavat varkaita ja huoria, mutta ei kristityitä? Emme tiedä, kumpaako vastaan maailman päämiehet nyt pitävät neuvoa? Pitävätkö he neuvoa siitä keskenänsä, kuinka he kiusaisit perkeleen ja lohikäärmeen joukkokuntaa, vai pitävätkö he neuvoa keskenänsä Herraa ja hänen voideltuansa vastaan? Vihaavatkos päämiehet varkaita ja huoria, vai vihaavatkos päämiehet kristityitä. Kiusaavatkos päämiehet juomaria ja viinaporvaria, vai kiusaavatkos he Jumalan lapsia?

Me olemme kuulleet, että opetuslapset sait suuren ilon ja lohdutuksen näistä Daavidin sanoista, koska päämiehet rupeisit vainoamaan Jeesuksen opetuslapsia. Me olemme kuulleet ja nähneet, että opetuslapsille tuli silloin suuri ilo niistä Daavidin sanoista, koska he näit, kuinka Daavidin sanat tulit täytetyksi lähes tuhannen ajastaikaa jälkeen. Ja siitä tuli opetuslapsille suuri ilo ja suuri rukouksen voima, koska he muistit, niitä Daavidin sanoja, jotka löytyvät kirjoitettuna toisessa Daavidin psalmissa; jotka tulit Jeesuksen opetuslapsille mieleen, koska maailman päämiehet rupeisit heitä vihaamaan ja vainoamaan kristillisyyden tähden, nimittäin nämät Daavidin sanat: Miksis pakanat kiukuitsevat ja kansat turhia ajattelevat. Maan kuninkaat hankitsevat heitänsä, ja päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät Herraa vastaan ja hänen voideltuansa vastaan.

Ja minkäs tähden opetuslapsille silloin tuli se suuri rukouksen voima näistä Daavidin sanoista? Joo, sen tähden, että niissä sanoissa oli Jumalan totuus. Ei olis heidän kristillisyytensä oikia ollut, jos nämät Daavidin sanat ei olis toteen käyneet. Mutta juuri siitä tuli Jeesuksen opetuslapsille se suuri rukouksen voima, koska ne Daavidin sanat täytettiin sillä lailla, että päämiehet rupeisit Jeesuksen opetuslapsia vainoamaan kristillisyyden tähden. Niistä sait Jeesuksen opetuslapset suurempaa uskon voimaa, koska he saatoit niitä Daavidin sanoja sovittaa itse päällensä, että päämiehet pitävät neuvoa Herraa vastaan ja hänen voideltuansa vastaan, koska he vihaavat ja vainoavat Jeesuksen opetuslapsia kristillisyyden tähden.

Ei Daavidi ole tosin puhunut opetuslapsista mitään siinä edellä mainitussa paikassa, vaan hän on ainoastans puhunut Kristuksesta, ja sanonut tuhannen ajastaikaa ennen, että pakanat turhia ajattelevat ja maan kuninkaat hankitsevat itsensä ja päämiehet keskenänsä pitävät neuvoa Herraa vastaan ja hänen voideltuansa vastaan. Kuinkas siis Jeesuksen opetuslapset saatoit omistaa näitä sanoja itsellensä, vaikka Daavidi siinä paikassa ei ole kirjoittanut opetuslapsista mitään, mutta ainoastaan Kristuksesta? Joo! Opetuslapset saatoit näitä sanoja omistaa itsellensä sillä tavalla, että mitä pakanat tekevät kristityille, sen he myös tekevät Kristukselle. Ja koska pakanat ajattelevat turhia kristityistä, sen he myös ajattelevat Kristuksesta. Ja koska Daavidin ennustus sanat näin täytetään Kristuksen ja myös kristittyin päälle, niin se on merkki siihen, että kristillisyys on oikia, koska se tapahtuu Raamatun jälkeen. Nimittäin vaino tapahtuu kristityille Raamatun jälkeen.

Siitä nähdään, että tämä kristillisyys on oikia, koska Daavidin ennustus sanat täytetään. Jos ei olis niin tapahtunut, niin kuin Daavidi on kirjoittanut, nimittäin ensiksi on hän kirjoittanut, että pakanat turhia ajattelevat kristillisyydestä. Ei ainoastans ne kastamattomat pakanat, vaan myös kastetut pakanat ajattelevat turhaa kristityistä, ja sitte vielä on Daavidi kirjoittanut, että maan kuninkaat hankitsevat heitänsä, se on: he valmistavat itsensä vainoamaan kristityitä. Se ei ole vielä tapahtunut juuri näinä aikoina, mutta ennen se on kyllä tapahtunut ja saattaa vielä tästedeskin tapahtua. Sitte on Daavidi vielä sanonut, että päämiehet pitävät neuvoa keskenänsä Herraa vastaan. Se on tapahtunut vielä näinä aikoina, ja sen pitää vielä tästedes tapahtuman niin kauan kuin maailma seisoo, että maailman päämiehet pitävät neuvoa keskenänsä Herraa vastaan ja Hänen voideltuansa vastaan niin kauan kuin oikia kristillisyys löytyy maan päällä.

Mutta koska kristillisyys loppuu, silloin lakkaavat päämiehet pitämästä neuvoa Kristusta vastaan. Jeesuksen opetuslapset ovat niistä Daavidin sanoista saaneet sen uskon, että päämiehet pitävät neuvoa Herraa vastaan, koska he vievät Jeesuksen opetuslapsia kirkkoraadin eteen. Niistä Daavidin sanoista ovat Jeesuksen opetuslapset saaneet sen uskon, että päämiehet pitävät neuvoa Herraa vastaan ja Hänen voideltuansa vastaan, koska he vievät Jeesuksen opetuslapsia kirkkoraadin eteen.

Semmoinen usko on nyt Jeesuksen opetuslapsilla, että Daavidin sanat nyt ovat täytetyt, ja että Herraa vastaan ja hänen voideltuansa vastaan ne päämiehet pitävät neuvoa, jotka vievät Jeesuksen opetuslapsia kirkkolakiin. Jeesuksen opetuslapset olit juuri kirkkolaista tulleet, koska heille tuli se suuri liikutus ja se suuri rukouksen voima, ja silloin johtui heille mieleen, kuinka Daavidi oli kirjoittanut kristillisyydestä 1000 ajastaikaa ennen: Miksi pakanat kiukuitsevat ja pakanat turhia ajattelevat.

Että pakanat kiukuitsevat ja turhia ajattelevat, se on nähty silloin ja vielä nytkin pakanat kiukuitsevat ja turhia ajattelevat Kristuksesta ja kristityistä. Mutta ei pakanat usko, että turhia he ajattelevat, koska he ajattelevat väärin kristityistä, vaan pakanat luulevat, että heillä on totuus, koska heillä on viha sydämessä. Ja kuninkaat hankitsevat heitänsä Kristusta vastaan. Niin sanoo Daavidi. Mutta ei kuninkaat usko, että Kristusta vastaan he hankitsevat, koska he Jeesuksen opetuslapsia maailman lain kautta ahdistavat, vaan he luulevat, että Jeesuksen opetuslapset ovat väärät profeetat ja villihenget.

Siksi on maailman ruhtinas tähän asti maalannut kristityitä: koska hän on ensinnä kääntänyt maailman lasten silmät nurin, ovat huorat ja varkaat maailman silmissä muuttuneet kristityksi, ja kristityt muuttuvat Jumalan pilkkaajaksi ja oikian Jumalan palveluksen ylönkatsojaksi. Kristityt muuttuvat Jumalan ja ihmisten viholliseksi maailman edessä. Eikä ole vielä päämiehet vieneet huoria ja juomareita kirkkolakiin, mutta kristityitä he kyllä vievät ensinnä kirkkolakiin, ja sitte kuka tiesi vielä Pilatuksen eteen. Ja siellä pääsevät kaikki huutamaan: Ristiinnaulitse! Siellä pääsevät kaikki kantamaan Kristuksen päälle. Siellä Pilatuksen laissa saavat kaikki, sekä Herrat että talonpojat sammuttaa vihansa Jeesuksen veressä, sillä he ovat kaikki puhdistetut lohikäärmeen veressä.

Ei muut surkuttele Jeesuksen viatointa kuolemata, kuin muutamat vaimot, jotka käyvät perässä ja itkevät, ja muutamat murheelliset opetuslapset. Muut kaikki ovat ilossa ja pilkkaavat sitä ristiinnaulittua ja vääntelevät päätänsä ja ajattelevat: Nytpä kävi kansanhäiritsijälle somasti. Ei hän olekaan parempaa ansainnut. Ja sitte vielä alkavat päämiehet vihaamaan ja vainoamaan Jeesuksen opetuslapsia, että Daavidin ennustus sanat täytettäisiin: Päämiehet pitävät neuvoa keskenänsä Herraa vastaan ja Hänen voideltuansa vastaan. Ja se nähdään myös tämän päivän evankeliumista, kuinka Daavidin sanat ovat täytetyt, koska maailman päämiehet pidit keskenänsä neuvoa, kuinka he saattaisit kiusata Kristusta ja saada häntä vahinkoon.

Mutta me uskomme, että hän saattaa niin vastata, ettei maailman päämiehet tällä kerralla vielä saata Häntä viekkaudellansa vahingoittaa. Sillä välillä saattavat Jeesuksen opetuslapset iloita, että se on tapahtunut, niin kuin Daavidi on sanonut. Ja niille tulee se suuri rukouksen voima, koska he saavat sen rohkeuden, että he saattavat tunnustaa koko maailman edessä, että kristillisyys on oikia, ja oikia tarkoitus, koska kaikki on tapahtunut, mitä Raamatussa kirjoitettu on. Kuule, Herran voideltu, mitä oikiat Jeesuksen opetuslapset rukoilevat. Isä meidän jne.

 

Evankeliumi Matt.22: 15

Tämän päivän evankeliumissa on kirjoitettu, kuinka fariseukset menit pitämään neuvoa, kuinka he Jeesuksen sanoissa solmeisit. Heidän tarkoituksensa oli, että he stämmäisit häntä lakiin, jos hän puhuis jotakin valtakunnan lakia vastaan, eli valtakunnan asetuksia vastaan, eli Mooseksen uskoa vastaan.

Ensiksi pidit he neuvoa keskenänsä, mistä he saisit häntä parhaiten kiinni. Sitte he otit muutampia Herodeksen joukosta todistajaksi eli vieraaksi mieheksi kruunun puolesta päällekantajaksi, jos Jeesus olis puhunut jonkun sanan, josta he olisit päässeet rupeamaan häneen. Mutta tällä kerralla ei menestynyt heidän kavaluutensa, vaikka tarkoitus kyllä oli semmoinen, että he pääsisit maailman lain kautta eli kirkkolain kautta saamaan häntä pois saarnaamasta ja opettamasta kansaa. Sillä riettaan orjilla on aina ollut sama tarkoitus kuin Saatanalla Jobin aikana, että he tahtovat ruveta nahkaan. Sillä Saatana sanoi Jumalalle: Nahka nahasta, ja kaikki mitä ihmisessä on, antaa hän henkensä edestä. Riettaalla on niin suuri kateus, että koska hän muutoin ei pidä puoltansa, täytyy hänen ruveta nahkaan.

Niin myös tekevät Saatanan orjat. Koska he muutoin ei pidä puoltansa tinkaamisessa, täytyy heidän viedä kristityitä kirkkolakiin ensinnä. Niin he teit Stefanuksen kanssa. Ja vielä nytkin on sama asia freistattu. Jos sitte kirkkolaissa tuomittaisiin kristityitä väärän opin saarnaajaksi eli villihengeksi, niin pääsisit maailman orjat maailman lain kautta rupeamaan kristittyin nahkaan. Semmoinen viha on Saatanan orjain sydämessä, että he tahtovat juuri lain kautta hävittää kristityitä, koska Saatanan orjat ei saa pirttilain jälkeen rangaista kristityitä. Sama tarkoitus on nyt fariseuksilla, että he pääsisit kantamaan sen kansanhäiritsijän päälle, jos hän olis puhunut jotakin, josta he pääsisit lain kautta häneen rupeamaan. Meidän pitää tällä kerralla katseleman, kuinka fariseukset pitävät neuvoa, kuinka he Jeesuksen solmeisit sanoilla, että he pääsisit tämmäämään Häntä lakiin, ja ottavat vielä Herodeksen joukosta kruunun miehiä vieraaksi mieheksi ja päällekantajaksi.

Että fariseukset ovat menneet yhteen pitämään neuvoa, kuinka he Jeesuksen sanoilla solmeisit, olette te kaikki kuulleet tämän päivän evankeliumista. Fariseuksilla on semmoinen usko, että Jeesus Nazareenus onyksi väärä opettaja ja yksi kansanhäiritsijä, ja yksi suuri noita, joka on liitossa perkeleen kanssa, ja niin muodoin pitää Hänet kaikella muodolla hävitettämän ja kuoletettaman. Ja tämä väärä usko Nazareenuksesta on tullut siitä hengellisestä vihasta, joka kuohuu fariseusten sydämessä. Ja tämä viha on se käärmeen myrkky, joka paisuttaa heidän sydämiäns. Tämä on se viha, jonka Jumala varsin syntiinlankeemuksen jälkeen pani vaimon siemenen ja käärmeen siemenen välille. Ja se sama hengellinen viha on tullut siitä, että Nazareenus on soimannut fariseuksen lahkokuntaa ulkokullatuksi.

Koska nimittäin fariseukset välttävät ulkonaisia ja näkyväisiä syntejä, tekevät he salaa paljon vääryyttä, josta maallinen laki ei saa heitä kiinni. Ja jos vielä muutamat fariseukset tulisit sakkoa vetämään maailman lain jälkeen, saattavat he kuitenkin kiertää kuninkaan lain. Koska ei ole semmoista päällekantajaa, joka tämmää heitä lakiin. Se synnillinen kauppa, jota fariseukset pitävät kirkon ympäri, on kyllä kielletty laissa, mutta ei ole päällekantajata. Nazareenus on soimannut fariseuksia, että he syövät leskein huoneita, että he kuurnitsevat hyttyitä ja nielevät kamelia. Se merkitsee, että fariseuksilla on kirkkaat silmät näkemään kristittyin vikoja, mutta omat synnit on peitossa, vaikka ne on niin suuret kuin kamelit eli hevoiset. Jos vielä kameli olis yksi rautakiiski, jonka fariseukset nielevät, niin on kuitenkin sama luonto tämän aikaisilla fariseuksilla, että he kuurnitsevat hyttyitä ja nielevät kamelia.

Fariseukset saattavat myös pimeydessä huorata, sillä ne tiesit kuitenkin, että se syntinen vaimo, joka itki Simonin huoneessa, oli huora. Ja mistä ne sen tiesit? Omasta koettelemuksesta ilmanki. Ja koska fariseukset tuovat huoran Jeesuksen tykö koetellaksensa antaako hän katumattomalle huoralle synnit anteeksi, niin he luikahtavat kaikki ulos, koska Nazareenus sanoo: Joka on vapaa, heittäköön ensimmäisen kiven. Se merkitsee, joka on vapaa tästä huorasta, heittäköön ensimmäisen kiven. Niin fariseukset luikahdit kaikki ulos niin kuin häpiälliset koirat.

Mutta kyllä fariseukset sentähden olit mielestänsä siviät ja hurskaat. Fariseus tulee kirkkoon rukoilemaan ennen kuin publikaani. Publikaani seisoo taampana sillä aikaa kuin fariseus seisoo ja rukoilee. Näin hän kuuluu rukoilevan: Minä kiitän sinua Jumala, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, ryöväri, väärä, huorintekijä eli niin kuin tämä publikaani. Me kuulemme siis, että vaikka fariseus on pahantekijä, vaikka hän on huora, vaikka hän on juomari, vaikka hän syö leskein huonetta, kyllä hän sentähden on jumalinen kirkossa.

Koska nyt Nazareenus haukkuu semmoisia ulkokullatuksi, suukristityksi, valkiaksi seinäksi ja kyykäärmeen sikiäksi, siitä tulee fariseuksille viha. Siitä soimauksesta nousee fariseusten vanha aatami. Ja koska fariseukset ei tiedä, mistä paikasta he pääsisit ensinnä alkamaan Jeesuksen päälle kantamaan, niin menevät he pitämään neuvoa, kuinka he solmisit häntä sanoilla. Juuri niin tekevät myös tämänaikaiset fariseukset kristityille. He tulevat ensinnä kokoon ja pitävät neuvoa, kuinka he saattaisit häntä maailman lain kautta hävitetyksi. Ja koska fariseukset näin fundeeraavat, ottavat he vielä Herodeksen joukosta muutaman kruununmiehen vieraaksi mieheksi  ja päällekantajaksi, sillä herodiaanit ovat kuningas Herodeksen käskyläiset.

Nyt pitää teidän tietämän, minkä tähden fariseukset ovat Nazareenukselle niin vihaiset. Viha on tullut siitä, että Nazareenus on heitä haukkunut ulkokullatuksi ja kyykäärmeen sikiäksi. Hän on sanonut, että fariseukset kuurnitsevat hyttyitä ja nielevät kamelia. Se on: Fariseuksilla on kirkkaat silmät näkemään kristittyin vikoja, mutta omia paskojansa net ei tahdo haistaa. Mistäs on tullut viha fariseusten sydämeen? Joo, siitä on tullut viha, että Nazareenus on soimannut heitä ja sanonut heitä ulkokullatuksi, koska he ovat lupauksia tehneet Jumalalle sekä kasteessa että Herran ehtoollisessa, että heidän pitää tekemän totisen katumuksen ja parannuksen. Semmoisia lupauksia ovat fariseukset tehneet Herran ehtoollisessa, että heidän pitää Jumalan tahtoa noudattaa ja parata heidän syntistä elämätäns. Senkaltaisia lupauksia ovat fariseukset tehneet Herran alttarin edessä, että heidän pitää uhraaman itsensä Jumalalle, mutta fariseukset ei muista niitä lupauksia, vaan he pilkkaavat vaan Jumalata jumalattomalla elämällänsä, huoruudella, juopumuksella, kirouksella, varkaudella ja viinakaupalla. Sillä ne fariseukset, jotka asuvat kirkon ympäri, ne pilkkaavat pahimmiten Jumalata synnillisellä kaupalla, niin että Nazareenuksen täytyi kerran ottaa ruoskan ja ajaa pois niitä ostajia ja myyjiä yhtenä nautain kanssa. Ja mitkäpä on muut kuin naudat, ja pahemmat vielä kuin naudat, jotka tekevät pyhäpäivän juomapäiväksi ja turhuuden päiväksi, ja kirouspäiväksi, ja tappeluspäiväksi. Ja koska ne on päivällä eläneet niin kuin naudat, niin he elävät yöllä kans niin kuin naudat.

Mutta semmoiset on pahimmat vihaa kantamaan Jeesukselle Nazareenukselle. Semmoiset on ensimmäiset kantamaan Jeesuksen päälle, että hän on kansanhäiritsijä ja julistaa väärää oppia, väärin selittää Raamatun sanoja, koska Hän sanoo niille, jotka pitävät synnillistä kauppaa temppelin ympäri: Kirjoitettu on, minun huoneeni on rukoushuone, mutta te teette sen ryöväritten luolaksi.

Tämä oppi taitaa olla väärä oppi, että Nazareenus sanoo juomarille ja viinaporvarille: Te teette Jumalan huoneen ryöväritten luolaksi. Paha henki haisee suusta, koska he tulevat Jumalan temppeliin. Muutamat juovat Herran kalkista ja perkeleen kalkista yhtenä päivänä. Katso, semmoiset suuttuvat pahimmiten Nazareenukselle. Ja semmoiset fariseukset ovat kiivaimmat kantamaan Jeesuksen päälle, ja yllyttävät vielä villikansaa huutamaan: Ristiinnaulitse!

Siitä nämät fariseukset ovat suuttuneet Nazareenukselle, että hän pilaa heidän viinakauppansa. Hän pilaa juomaritten jumalisuutta. Ei he saa juoda rauhassa. Ei huoratkaan saa huorata rauhassa. Fariseukset ei ole saaneet omantunnon rauhaa niin kauan kuin Nazareenus on elämässä. Tämä on oikea syy, minkä tähden fariseukset kantavat Jeesuksen Nazareenuksen päälle ja hakevat syytä hänen opistansa, hänen puheestansa, hänen elämästänsä. Ja koska muu konsti ei auta, niin täytyy heidän ruveta valehtelemaan ja kuuden markan miehiä hakemaan, jotka ovat valmiit vannomaan yhden eli kahden ryypyn edestä, että he ovat kuulleet hänen sanovan niin ja niin.

Mitähän nyt fariseukset tuumaavat? Minkäkaltaista neuvoa he nyt pitävät? Ja mistä he nyt pääsisit rupeamaan Nazareenuksen nahkaan. Ilmanki he nyt ottavat jonkun Herodeksen joukosta päällekantajaksi, jos he saattaisit viisata, että Nazareenus kieltää veroa antamasta esivallalle. Se asia on nyt vielä koettelematta. Fariseukset ovat ennen kiusanneet Nazareenusta yhden huoran kanssa. Nyt he freistaavat toisella tavalla, jos he saisit jotakuta syytä Hänen päällensä. Sillä se on arvattavat, että nämät fariseukset ei saa omantunnon rauhaa ennen kuin he saavat Nazareenusta pois. Niin kuin se kuninkaallinen huora ei saanut viholliselta yhtään rauhaa, ennen kuin hän sai Johanneksen pään vadin päällä, niin fariseukset ovat niin kuin palavain hiilten päällä. Ei he saa viholliselta yhtään rauhaa, ennen kuin he saavat Nazareenuksen pois, pois, pois. Sillä niillä on semmoinen usko, että tuo Nazareenus on pahempi vielä kuin perkele. Mutta jos he saisit jotakuta syytä hänen päällensä, että he saisit häntä pois, sitte vaan tulis heille ilo sydämeen. He tulisit sitte oikein puhdistetuksi lohikäärmeen veressä. He joisit varsin graviaisia hänen päällänsä. Mutta tällä kerralla ei menestynyt heidän juonensa. Ei he saaneet paljon mitään syytä hänen päällensä. Heidän täytyy mennä pois niin kuin häpiälliset koirat.

Ja koska nämät asiat ovat näin tapahtuneet, niin nähdään siitä, että Raamattu on täytetty. Erinomattain ovat Daavidin sanat täytetyt, koska hän sanoo toisessa psalmissa, että päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät Herraa vastaan ja hänen voideltuansa vastaan. Siitä saavat nyt Jeesuksen opetuslapset sen vakuutuksen, että mitä päämiehet tekevät heitä vastaan, se on yhtä kuin olis Herraa vastaan tehty, ja Hänen voideltuansa vastaan.

Siitä on nyt opetuslasten usko vahvistunut, että tämä kristillisyys on oikia, että Herra on ottanut heitä suojaansa. Sillä näin kuuluu heidän sanansa apostolitten teoissa, neljännessä luvussa, 24 ja seuraavaisissa värssyissä, koska Jeesuksen opetuslapset olit ensimmäisen kerran seisoneet kirkkolaissa, oli myös heitä uhattu, ettei he saa enää saarnata Jeesuksen nimeen. Silloin, koska opetuslapset sen kuulit, korotit he yksimielisesti äänensä Jumalan tykö ja sanoit: Herra, sinä olet Jumala, joka taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, tehnyt olet, joka Daavidin, sinun palvelijas suun kautta puhunut olet; miksi pakanat kiukuitsevat ja kansat turhia aikovat? Maan kuninkaat yhteen menevät ja päämiehet kokoovat heitänsä Herraa vastaan ja Hänen Kristustansa vastaan, sillä he ovat tosin kokoontuneet sinun Poikaas Jeesusta vastaan, sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanain ja Israelin kansan kanssa, tekemään, mitä sinun kätes ja neuvos ennen aikonut oli, että tapahtuman pitäis. Ja nyt Herra katso heidän uhkaustansa ja anna sinun palvelijais kaikella uskalluksella sinun sanaas puhua, ja ojenna kätes parantamaan, ja että merkit ja ihmeet sinun pyhän Poikas Jeesuksen nimen kautta tehtäisiin.

Tämä suuri rukouksen voima on tullut Jeesuksen opetuslapsille sen merkillisen päivän perästä, kun he olit ensimmäisen kerran seisoneet kirkkolaissa. Ja nyt Jeesuksen opetuslapset, koska te olette nähneet, että teille on tapahtunut Raamatun jälkeen, että maailman päämiehet ovat pitäneet neuvoa Kristusta vastaan, koska he ovat teitä vaatineet kirkkolakiin vastaamaan kristillisyydestä, jonka kautta teidän uskonne on vahvistettu. Olkaat nyt pelkäämättä, kaikella uskalluksella Jumalan sanaa puhumaan pakanoille, sillä Herra, jota vastaan päämiehet ovat pitäneet neuvoa, on teidän oma turvanne, teidän voimanne ja teidän väkevyytenne, jos vielä Herodes tästä lähin panis muutampia opetuslapsia vankihuoneeseen, että juutalaiset tykkäisit hänestä, kyllä Herra vielä lähettää Enkelinsä päästämään Pietarin ja Johanneksen irti vihollisen rauhaviljoista.

Se ristiinnaulittu ja orjantappuroilla kruunattu Kuningas vahvistaa teidän sydämenne Pyhällä Hengellänsä, että te saattaisitte vielä puhua maaherroille ja kuninkaille ja ruhtinaille, ja todistaa Jeesuksesta Nazareenuksesta ja hänen voimastansa katuvaisia armahtamaan ja autuaaksi tekemään, vaikka kuinka maailman joukko pauhais, ja purisit hampaitansa, sillä te olette kuitenkin autuaat, koska teitä Jeesuksen tähden vihataan ja vainotaan, sillä näin he ovat ennenkin tehneet, että he saisit murhahalunsa täyttää. Mutta viimein he saavat nähdä, ketä he pistäneet ovat. Amen!

Alkuperäinen ( 1 lehti puuttuu) / SKHS Aunon kokoelma / Kansallisarkisto Helsinki /

Jäljennös / SKHS Aunon kokoelma / Kansallisarkisto Helsinki /