N:o 41A                 4 SUNNUNTAINA KOLMINAISUUDEN PÄIVÄSTÄ 1851

Joka hänen päällensä uskoo, ei häntä tuomita; mutta joka ei usko, se on  jo tuomittu, sillä ei hän uskonut Jumalan ainoan Pojan nimen päälle. Joh. 3: 18

Tässä kuulevat, ensiksi ne, jotka uskovat Jumalan ainoan Pojan nimen päälle, ettei heitä tuomita. Mutta uskottomat kuulevat myös näistä Vapahtajan sanoista, jotka löytyvät kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 3. luvussa ja 18. värssyssä, että he ovat jo tuomitut. Mutta ei he tahdo sentähden tätä Vapahtajan tuomiota vastaan ottaa, sillä armon varkaat luulevat uskovansa, vaikka he ei saata sanoa, koska he olisit sen oikean, elävän ja autuaaksi tekeväisen uskon saaneet, josta hyvin arvataan, ettei heillä ole se oikea, elävä ja autuaaksi tekeväinen usko, vaan yksi luulo, jonka he ovat saaneet viholliselta, yksi kuollut usko, jonka he ovat itse tehneet, ja sentähden he pelkäävät tuomiota, vaikka he ovat jo aikaa tuomitut. He suuttuvat niille, jotka tämän ankaran tuomion julistavat.

Niinkuin juutalaiset suutuit Johannes kastajalle ja Vapahtajalle sen haukkumisen tähden, jonka he julistit uskottomille, niin suuttuvat vielä nytkin armon varkaat niille kristityille, jotka julistavat heille tuomion. Mutta ei ne suutu niille, jotka julistavat suruttomalle pakanalle armoa. Juutalaisilla oli myös se usko, että Jumala oli heidän isänsä, koska he sanoit Vapahtajalle: "Meillä on Isä Jumala." Mutta Vapahtaja sanoi: "Te olette siitä isästä perkeleestä."

Niin uskovat myös tämän aikaiset juutalaiset, että Jumala on heidän Isänsä, vaikka he ovat siitä isästä perkeleestä. Suruttomat ei usko, että he ovat siitä isästä perkeleestä, vaan he uskovat, että Jumala on heidän isänsä. Ja mistä he ovat sen uskon saaneet, että Jumala on heidän isänsä? Sama isä kuin juutalaisille, on ilmanki antanut tämän aikaisille suruttomille sen uskon, että Jumala on heidän isänsä. Sama isä perkele on heille antanut semmoisen väärän luulon, joka oli antanut juutalaisille sen uskon, että Jumala oli heidän isänsä, vaikka he olit siitä isästä perkeleestä.

Nyt pitäis meidän perään ajatteleman, minkätähden kaikki uskottomat suuttuvat niille, jotka Jumalan ankaran vanhurskauden ja tuomion heille julistavat. Vapahtaja on sanonut: "Joka ei usko, se on jo tuomittu." Mutta uskottomat ei usko sitä, että he ovat jo tuomitut. Jos joku sanoo heille, että he siinä uskottomuuden tilassa ovat tuomitut, niin suuttuvat he ja sanovat: "Sinä olet ylpeydessä. Sinä tuomitset meitä, vaikka me olemme samalla kalliilla verellä lunastetut."

Olette kyllä samalla kalliilla verellä lunastetut, mutta tämä kallis veri on hukkaan juossut teidän tähtenne, koska te tallaatte hänen verensä jalvoillanne, ja pilkkaatte taivaallisen vanhimman kyyneleet teidän jumalattomalla elämällänne. Hukkaan on siis taivaallisen vanhemman veri juossut teidän tähtenne. Turhaan ovat hänen kyyneleensä vuotaneet sinun ylitses, sinä Jerusalem, joka vihaat kristityitä ja vuodatat niitten verta, jotka tulevat sinua neuvomaan, että sinäkin kerran tuntisit etsikko aikas ja ajattelisit, mitä sinun rauhaas sopis, ennenkuin armon ovi suljetaan kiinni.

Katso, tämä tuomio on nyt sanottu niille profeettain ja kristittyin vainoojille, jotka sanovat: "Meillä on Isä Jumala," ja kuitenki tappavat hänen poikansa. He sanovat: "Meille on armon ovi auki," ja kuitenki vihaavat kristityitä. He pieksävät ja tappavat Jeesuksen opetuslapsia, ja luulevat sen kautta tekevänsä Jumalalle palveluksen, mutta yhtähyvin sanovat: "Kyllä Jumala on armollinen, ei hän meitä paiskaa helvettiin." Semmoiset sanovat lähimmäisellensä vihassa ja kiukussa: "mene helvettiin," vaikka Vapahtaja on kieltänyt ja sanonut sen hirmuisen tuomion: "Älkäät tuomitko, ettei teitä tuomittaisi."

Mutta koska kristityt manaavat ja neuvovat suruttomia oikeaan katumukseen ja parannukseen, ja  tahtovat sen kautta sanoa maailman orjalle: "Älä mene helvettiin!" —silloin suuttuvat maailman orjat ja sanovat kristittyin tuomitsevan heitä. Kumpikos nyt tuomitsee, se joka sanoo: "Mene helvettiin", eli se, joka sanoo: "Älä mene helvettiin?" Koska kristityt sanovat yhdelle maailman orjalle, joka on menemässä helvettiin: "Älä mene helvettiin", silloin luulee maailman orja, että kristitty käskee hänen mennä helvettiin. Ja koska taas maailman orja sanoo: "Mene helvettiin", silloin luulevat toiset suruttomat, että tuo ei tuomitse.

Jos toinen surutoin sanoo toiselle: "Mene helvettiin," ei toinen suutu siitä niin kovin. Mutta jos yksi kristitty sanoo yhdelle suruttomalle: "Älä mene helvettiin," silloin surutoin suuttuu ja sanoo: "Sinäkös minua tuomitset? Oletkopa sinä Jumala? Hän suuttuu siitä, että yksi kristitty tahtoo varoittaa häntä, ettei hän menis päätänsä myöten helvettiin. Hän suuttuu siitä hirmuisesti, ettei hän saa rauhassa mennä helvettiin.

Yksi surutoin ihminen on niin juopunut huoruuden viinasta, että hän makaa ja nukkuu palavan kosken niskassa. Ja jos  joku hyvä ihminen herättää häntä ylös, niin hän suuttuu herättäjällensä ja sanoo: "Etkös anna minulle nukkuma rauhaa? Ja sinäpä olet oikea vihollinen, joka et anna ihmisille nukkuma rauhaa." Ja kuitenki soimaavat he jälkeen kristityitä ja sanovat: "Miksis te annoitte minun rauhassa mennä helvettiin? Miksette huutaneet minulle, että minä olisin herännyt synnin unesta?"

Koska nyt Vapahtajan sanan jälkeen kaikki ovat tuomitut, jotka ei usko hänen päällensä, niin pitäisit ne harvat sielut, jotka uskovat, ja vielä netkin, jotka tuntevat, kuinka tomppelit ja hitaat he ovat uskomaan, heidän pitäis rukoileman sitä suurta uskon sankaria, joka on uskon alkaja ja päättäjä, että hän auttais heidän epäuskoansa ja lainais heille armoansa uskomaan ensiksi, että kaikki uskottomat ovat tuomitut, ja toiseksi että kaikki uskovaiset ovat tuomion alta lunastetut sen suuren lunastuksen kautta, joka Jeesuksessa Kristuksessa tapahtunut on. Kuule, sinä suuri ristinkantaja ja uskon sankari, epäileväisten ja heikkouskoisten rukous! Isä meidän jne.

 

Evankeliumi: Luuk. 6: 36

Koska kaikki suruttomat ja armon varkaat luulevat saavansa puolustusta itsellensä tämän päivän evankeliumista, ja kääntävät kaikki nämät sanat heränneille, niin pitää meidän Jumalan armon kautta tällä hetkellä tutkisteleman, kenelle nämät Vapahtajan sanat kuuluvat. Ensiksi: Onko Vapahtaja kieltänyt opetuslapsiansa tuomitsemasta? Toiseksi: Onkos Vapahtaja kieltänyt pakanoita tuomitsemasta? Ylimmäinen tuomari antakoon armonsa, että kaikki väärät tuomarit kukistettaisiin tuomioistuimelta, ja kaikki oikeat tuomarit ylistettäisiin sen suuren ylimmäisen tuomarin edessä. Amen.

Ensiksi: Onkos Vapahtaja kieltänyt opetuslapsiansa tuomitsemasta? On kyllä. Hän on kieltänyt tuomitsemasta, niin kuin pakanat tuomitsevat kristityitä. Sillä pakanat soisit kyllä, että kaikki kristityt menisit helvettiin. He uskaltavat myös sanoa, koska he suuttuvat: "Mene helvettiin" ja "mene hiiteen!" Ja koska pakanat suovat oikein hyvää lähimmäisellensä, niin he sanovat: "Perkele vieköön ja paistakoon sinut!" Pakanat ovat aina tuominneet kristityitä kuolemaan ja maan pakolaisuuteen. He ovat tuominneet kristityitä poltettavaksi, vitsoilla pieksettäväksi, pedoilta revittäväksi, meren syvyyteen heitettäväksi. Ja koska pakanat ovat tuominneet kristityitä tapettavaksi, silloin luulit he tekevänsä Jumalalle palveluksen.

Nyt kieltää Vapahtaja opetuslapsiansa tuomitsemasta sillä lailla, kuin pakanat tuomitsevat, nimittäin vihassa ja pahasta sydämestä uhata toiselle pahaa, eli väärän tuomion julistaa. Koska nimittäin pakanat tuomitsevat kristityitä vääräksi profeetaksi ja villihengeksi, silloin he kirjoittavat väärän tuomion ja sanovat: "Hän on pilkannut Jumalata!" Kukas on enemmän vikoja nähnyt kristityn elämässä, kuin pakanat? Kukas on enemmän vihannut ja vainonnut kristityitä, kuin pakanat? Ja kukas näkee enemmän raiskoja kristittyin silmissä, kuin pakanat? Kristityt ovat pakanain silmissä väärät profeetat, villihenget ja yksi kirottu joukko, joka ei anna kunniallisille ihmisille omantunnon rauhaa.

Mutta rietas on niin kääntänyt pakanain silmät nurin, että he luulevat kristittyin tuomitsevan, koska he varoittavat tuomiosta. Koska nimittäin yksi kristitty sanoo pakanalle: "Älä mene helvettiin!" niin pakanan korvat kuulevat ainoastansa viimeiset sanat: "Mene helvettiin!" Ei pakana kuule ensimmäistä sanaa, joka kieltää menemästä. Ja koska pakanalla on riettaan naula korvassa, kuuluu kristityn kieltäminen, niin kuin hän olis käskenyt pakanan mennä helvettiin, vaikka hän on kieltänyt ja sanonut: "Älä mene helvettiin!"

Ei ole yksikään kristitty vielä vihassa ja kiukussa tuominnut pakanoita, mutta pakanat ovat aina tuominneet kristityitä. Juutalaiset suuttuivat niin hirmuisesti Stefanukselle, että he purit hampaitansa ja tukitsit korviansa. Ja vielä nytkin suuttuvat muutamat pakanat niin hirmuisesti kristityille, että he vapisevat ja tulevat mustaksi kasvoilta niin kuin tattaraiset. Ja muutamille tulevat pukin silmät, koska joku alkaa puhumaan kristillisyydestä. Mutta ei ne raukat tunne, että rietas ajaa heitä niin kuin ajo härkiä. Ja juuri silloin, kuin he ovat parhaillansa makkaroita tekemässä kristittyin verestä, sanovat he kristityille: "Älkää tuomitko," vaikka kristityt ei tee muuta kuin varoittavat suruttomia kuolemasta, tuomiosta ja ijankaikkisuudesta, ja sanovat suruttomille: "Älä mene helvettiin!" Yhtähyvin luulevat nämät sokeat raukat, että kristityt tuomitsevat.

Ehkä nyt Jeesuksen opetuslapsilla on oikeus tuomita Vapahtajan sanain jälkeen: "Teidän pitää istuman istuimilla, ja tuomitseman kaksitoista kymmentä Israelin sukukuntaa," ei kuitenkaan Jeesuksen opetuslapset tuomitse ketään helvettiin, niinkuin pakanat, jotka sanovat vihassa ja pahasta sydämestä: "Mene helvettiin!" Ja vaikka vielä Paavalin sanan jälkeen kristityillä on lupa tuomita, nimittäin: "Hengellinen ihminen tuomitsee kaikkia," ei kuitenkaan kristityt tuomitse ketään helvettiin, vaan enemmän he varoittavat ja manaavat suruttomia, ettei he menis helvettiin.

Yhtähyvin luulee yksi surutoin raukka, että kristityt käskevät hänen mennä helvettiin. Pakanat ne niin tuomitsevat, sillä pakanat soisit kyllä, että kaikki kristityt menisit helvettiin. Mutta ei kristityt ole vielä suoneet ketään menevän helvettiin, vaan kristityt ovat aina huutaneet pakanoille Jumalan ankaran vanhurskauden ja tuomion, joka heitä odottaa, jos pakanat ei tee armon ajassa katumusta ja parannusta. He ovat huutaneet niin kuin Johannes kastaja: "Te kyykäärmeen sikiät, kukas teitä on neuvonut välttämään sitä tulevaista vihaa?" Ja ovat vielä kovemmin huutaneet, niin kuin Paavali sanoi yhdelle kristillisyyden viholliselle: "O! sinä perkeleen poika, täysi kaikkea vilppiä ja petosta, ja kaiken vanhurskauden vihamies, et sinä lakkaa vääntelemästä Herran oikeita teitä.

Katso, näin tuomitsee yksi kristitty pakanoita. Mutta käskikös Paavali sen pakanan mennä helvettiin, eli olisko Paavali suonut hänen menevän helvettiin, vaikka hän niin kovin nuhteli häntä? Ei suinkaan. Mutta pakanat, koska ne pääsevät tuomitsemaan kristityitä, niin he ensin valehtelevat kristittyin päälle, että ne ovat väärät profeetat ja villihenget. Sitte ne alkavat vihaamaan ja vainoamaan kristityitä nyrkillä ja sauvalla, haloilla ja seipäillä. Ja jos ne sillä konstilla ei jaksa hävittää kristityitä, niin he kantavat maaherralle Pontius Pilatukselle ja tämmäävät kristityitä lakiin, että he sillä lailla pääsisit imemään kristittyin verta.

Pakanoilla on nimittäin verikoiran luonto. Koska nimittäin yksi verikoira pääsee lakkimaan verta, silloin hän vaikenee. Ja koska pakanat saavat lakkia kristittyin verta, silloin lakkaa tunto haukkumasta. Niinkuin se kuninkaalllinen huora, joka oli Herodeksen linnassa, ei saanut tunnon rauhaa, ennenkuin Johanneksen pää kannettiin fatin päällä. Jos pakanoilla olis se valta, että he saattaisit sysätä kristityitä helvettiin, kyllä he sen mielellänsä tekisit. Mutta Jumalan kiitos, ei ole pakanoilla valtaa sielun ylitse, ja sentähden he freistaavat piinata kristityn ruumista, että he senkautta saisit omantunnon rauhaa.

Nyt on Vapahtaja kieltänyt opetuslapsiansa, ettei heidän pidä tuomitseman, niin kuin pakanat tuomitsevat kristityitä kuolemaan, sakkoon eli maanpakolaisuuteen, vaan opetuslasten tuomio on hengellinen tuomio, koska he tuomitsevat kaksitoistakymmentä Israelin sukukuntaa. He tuomitsevat niinkuin Paavali sanoo, hengelliset asiat hengellisesti, ja heidän tuomionsa on oikea tuomio. Ei se ole väärä tuomio niinkuin pakanain tuomio, joka aina on ollut väärä tuomio. Niinkuin juutalaiset ja Pilatus julistit yhden väärän tuomion Vapahtajalle, niin ovat myös pakanat aina julistaneet yhden väärän tuomion kristityille.

Koska rietas on kääntänyt heidän silmänsä nurin, katsovat he myös kaikki asiat nurin: He kääntävät oikeuden vääräksi. He näkevät senkaltaisia vikoja kristittyin elämässä, joka on kristityn velvollisuus tehdä. Niinkuin esimerkiksi synnin tunnustus, lähimmäisen sovittaminen, hengellisten kirjain erottaminen ja puhuminen kristillisyydestä. Kaikki nämät asiat ovat pakanain mielestä yksi kauhistavainen synti. Niin myös, koska paloviina kutsutaan pirun paskaksi, joka pakanain mielestä on paras siunaus maan päällä. Eli jos joku panee pirun paskaa maahan, se on pakanain mielestä yksi kauhistavainen synti. Niin on maailman klasimestari laittanut semmoiset klasi silmät maailman orjille, että heidän pitää näkemän raiskan ja vielä tomunki kristityn silmissä, mutta malkaa omassa silmässä, sitä pakanat ei näe.

Toiseksi. Onkos Vapahtaja sanonut pakanoille: "Älkää tuomitko?" Ei ole Vapahtaja tämän päivän evankeliumissa puhunut pakanoille tuomiosta mitään. Niin luulevat kuitenki pakanat, ettei Vapahtaja ole heitä kieltänyt tuomitsemasta, tyhjä (=ainoastaan) kristityitä vain. Pakanoilla on siis lupa tuomita kristityitä, mutta kristityillä ei ole lupa tuomita pakanoita. Ilmanki pakanat tyytyvät siihen, koska he kuulevat, että pakanoilla on lupa tuomita kristityitä. Pilatuksella oli siis valta tuomita Jeesusta, mutta Jeesuksella ei ollut valta tuomita Pilatusta. Ilmanki nyt pakanat tyytyvät siihen.

Vapahtaja sanoi myös sille pakanalle Pilatukselle: "Ei sinulla olis yhtään valtaa minun ylitseni, ellei se olis annettu ylhäältä." Ilmanki muille pakanoille myös on annettu valta ylhäältä, että he saavat tuomita kristityitä helvettiin. Niin luulevat pakanat, että heille on se valta annettu ylhäältä, että he saavat tuomita kristityitä. Mutta onkos kristityille annettu se valta, että he saavat tuomita pakanoita? Pakanat vastaavat: "Ei!" No, ilmanki nyt pakanat tyytyvät siihen, että he saavat tuomita kristityitä. Ja nyt täytyy kristittyin olla vaiti, koska pakanat tuomitsevat heitä, sillä Vapahtaja on sanonut kristityille: "Älkäät tuomitko, ettei teitä tuomittaisi." Mutta ei hän ole sitä sanonut pakanoille, "älkäät tuomitko", vaan hän on antanut niille luvan, että he saavat tuomita. Ja sen vallan ovat pakanat saaneet ylhäältä.

Niin tuomitkaat nyt kristityitä, pakanat, koska teillä on valta. Minkälaisen tuomion te nyt annatte meille? Ilmanki te annatte nyt meille semmoisen tuomion, että kaikkein kristittyin pitää menemän helvettiin. Mutta ei kristityt menekään helvettiin pakanain tuomion jälkeen. Mutta jos kristityt tuomitsevat pakanoita helvettiin, niin täytyy heidän mennä helvettiin, jos rietas ei varjele heitä oman tunnon vaivasta. Ja vaikka tämän maailman jumala on voimallinen varjelemaan muutampia pakanoita oman tunnon vaivasta, ei hän ole saattanut kaikkia varjella. Sen me nyt näemme ja tiedämme vakaan, ettei ole maailman jumala saattanut kaikkia varjella oman tunnon vaivasta.

Nyt saavat siis pakanat tuomita kristityitä. Mutta jos ette tahdo itse tuomita, niin käskekäät juutalaisia, sillä se pakana Pilatus sanoi juutalaisille: "Ottakaat te ja tuomitkaat häntä teidän lakinne jälkeen." Ja kyllä juutalaiset mielellänsä tuomitsevat kristityitä, mutta heidän lakinsa on semmoinen pirtti laki, joka ei kelpaa enää ojennus nuoraksi hengellisissä asioissa. Sentähden täytyy Pilatuksen ainaski tuomion langettaa kristittyin päälle. Kohta tuntoansa vastaan täytyy hänen tuomita, koska juutalaiset käyvät päälle. Juutalaisilla taas on semmoinen laki sapessa, ettei omantunnon laki tunnu ollenkaan. Ja niin täytyy sen vanhurskaan miehen hengen olla pakanain lain alle annettu.

Kristus ensin, ja hänen opetuslapsensa perässä, täytyvät mennä kuolemaan heidän uskonsa tähden. Ja niin muodoin ovat pakanat saaneet sen vallan ylhäältä, että he saavat tuomita kristityitä. Ja koska he ei jaksa tuomita kristittyin sieluja helvettiin, niin täytyy heidän tuomita kristittyin ruumiin kuolemaan, sakkoon eli maanpakolaisuuteen. Katso, tällä tavalla ovat juutalaiset, pakanat ja paavilaiset tuominneet kristityitä. Ja kaikki he luulit tekevänsä Jumalalle palveluksen, koska he Jeesuksen opetuslapsia tapoit. Kaikilla kristittyin vainoojilla on ollut se usko, että heillä on ylhäältä lupa tuomita kristityitä. Ja tämä tuomio on kristittyin täytynyt vastaan ottaa.

Mutta kukas antoi pakanoille sen vallan, että he saavat tuomita kristityitä kuolemaan, tuomita heitä sakkoon eli istumaan vedellä ja leivällä? Onkos Jumala antanut pakanoille sen oikeuden, että he saavat kristityitä sillä lailla tuomita? Minä luulen, että maailman Jumala on heille antanut semmoisen oikeuden. Pilatukselle oli annettu valta ylhäältä, että tuomita oikea tuomio, mutta rietas oli antanut hänelle sen vallan, että hän saapi väärin tuomita vastoin tuntoansa yhden viattoman ihmisen.

Ja se sama maailman jumala on antanut juutalaisille, pakanoille ja paavilaisille sen vallan, että he saavat kristityitä tappaa. Mutta kristityille on ylhäältä annettu valta tuomita hengellisesti, ja Jumala vahvistaa heidän tuomionsa, ja silloin pitää kaikki pakanain viha lankeeman heidän päällensä. Ja niinkuin juutalaiset ovat huutaneet: "Kristuksen veri tulkoon meidän ja meidän lastemme päälle," niin on myös Kristuksen veri alkanut polttamaan heidän tuntoansa hirmuisesti. Ja niin on myös kristittyin veri tullut polttavaiseksi kaikkein juutalaisten, pakanain ja paavilaisten päälle, ja tulee aina hirmuisesti polttavaiseksi kaikille kristillisyyden vihamiehille. Sillä Jumala on kostanut hirmuisesti juutalaisille, pakanoille ja paavilaisille kristittyin verta, ja kostaa vielä tästedes. Mutta kristittyin pitää paistaman niinkuin aurinko, koska se suuri Herran päivä tulee, ja silloin saavat kaikki kristittyin vainoojat nähdä, ketä he pistäneet ovat! Amen

Alkuperäinen / Aunon kokoelma / Helsingin yliopistonkirjasto /